Næringslivstopper slår ring om kommende klimalov (WWF-Norge)

Det er ikke bare miljøbevegelsen som ønsker at Norge skal ta utslippskutt hjemme, og som mener at en klimalov er et godt verktøy for dette. Også næringslivet ser mulighetene i en styrt omstilling mot lavutslippssamfunnet – deriblant selskapene Asko, Umoe, Grieg Gruppen, Marine Harvest og Storebrand.Norge vedtar i juni en klimalov som lovfester at vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjering … (WWF-Norge)

Legg igjen en kommentar