– I vår tror jeg Stortinget endelig vil bestemme seg for å la Oljefondet investere direkte i fornybar energi. Det vil ikke være et øyeblikk for tidlig, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens Naturfond.I flere år har WWF Verdens Naturfond – sammen med en rekke andre organisasjoner og institusjoner – arbeidet for at Oljefondet skal få investere direkte i fornybar energi.- Mer fornybar energ … (WWF-Norge)