– Utvalget for Grønn Konkurransekraft har levert gode løsninger for veien til lavutslippssamfunnet. Nå handler det om gjennomføring. Vi trenger ti bud for hvordan det grønne skiftet skal foregå, sier Nina Jensen. Fredag la Idar Kreutzer og Connie Hedegaard fram sine anbefalinger om hvordan Norge kan styrke sin grønne konkurransekraft.- To sentrale budskap fra ekspertutvalget er at vi må kutte utsl … (WWF-Norge)