I går la endelig regjeringen fram sitt førsteutkast til klimaloven etter bestilling fra Stortinget. Regjeringens forslag mangler både ambisjoner og forpliktelser. Derfor blir denne høringsrunden den viktigste i denne stortingsperioden. I lovforslaget om en klimalov fra regjeringen legges det både opp til et diffust mål om lavutslippssamfunnet og mulighet til å benytte seg av full fleksibilitet.- L … (WWF-Norge)