I dag kommer strategien for grønn konkurransekraft. WWF forventer at ekspertgruppen anbefaler å oppheve fredningen av petroleumssektoren, og at vi får gode prinsipper for hvordan det grønne skiftet skal gjennomføres i Norge. Etter bestilling fra statsminister Erna Solberg overleverer i dag Idar Kreutzer og Connie Hedegaard en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft i Norge. Utvalgs … (WWF-Norge)