Nå er det definitivt forbudt å sette ut tamme stokkender til jaktformål, og NOFs kamp er kronet med seier! Men forvaltningen møter seg selv i døra når de samtidig tillater å sette ut fasaner og rapphøner. Dette er fugler som bokstavelig talt presses ut i kulda, i strid med både dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven. NOF har klaget på tillatelsene – utsettingen må stanses, og Klima- og miljødepar … (Norsk Ornitologisk Forening)