Siste observasjon: Eidsvågneset. (Bergens Tidende)