Med millionstøtte fra anerkjent veldedighetsorganisasjon, skal Dyrevernalliansen og Veterinærinstituttet bedre velferden for settefisken i Norge. (Dyrevernalliansen)