Et høyst oppsiktsvekkende utkast til nye regler om skjerming av sensitive arter er nå sendt på høring fra Miljødirektoratet. Forslaget innebærer betydelig redusert skjerming av hekkelokaliteter for rovfugler og ugler. NOF mener skjermingen må være mer konsekvent og strengere enn det som nå er foreslått for å forebygge miljøkriminalitet og hindre uønsket forstyrrelse av artene. NOFs tillit til miljøforvaltningen står på spill i denne saken.