Mer ulovlig fangst av fugler på Kypros

Annonser:

I begynnelsen av juli arrangerte Bernkonvensjonen en konferanse på Kypros rundt temaet «ulovlig fangst av fugler rundt Middelhavet». Til tross for et krystallklart regelverk i EU som forbyr de aktuelle fangstmetodene, så øker utrolig nok omfanget av denne kriminelle virksomheten på Kypros.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar