Fylkesmannenhar fått tildelt mer midler til skadeforebyggende tiltak mot rovvilt. Dette gjør det mulig for det interkommunale skadefellingslaget å aksjonere dersom det kommer nye meldinger om ulveskader på bufe. (Foreningen Våre Rovdyr)