Mer midler til skadeforebyggende tiltak mot ulv i Vest-Agder (Foreningen Våre Rovdyr)

Annonser:

Fylkesmannenhar fått tildelt mer midler til skadeforebyggende tiltak mot rovvilt. Dette gjør det mulig for det interkommunale skadefellingslaget å aksjonere dersom det kommer nye meldinger om ulveskader på bufe. (Foreningen Våre Rovdyr)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.