Menneskelig påvirkning på jordens naturressurser er nå så omfattende at den truer det biologiske mangfoldet i verden i stor skala. Inkludert oss selv. Hva er det egentlig vi driver med? https://www.dn.no/nyheter/2018/03/26/0915/Miljo/550-forskere-slar-alarm-om-biologisk-mangfold-og-sa-er-det-var-tur (Norsk Ornitologisk Forening)