Meisers evne til å skille mellom predatorer (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Hos små fugler er evnen til å vurdere risiko for predasjon viktig for å unngå unødig tidstap i fødesøk, særlig om vinteren. Det ble plassert modeller av spurvehauk (farlig predator), lavskrike (mindre farlig) og tretåspett (ufarlig) ved foringsplasser og meisenes respons ble observert. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar