I Sverige er det laget flere utredninger som viser fordelene med innføring av Bus Rapid Transit (BRT), men foreløpig er ingen av planene satt ut i livet. Svenska Bussbranschens Riksförbund har nylig laget en brosjyre om hvordan BRT kan iverksettes i Stockholm. (NHO Transport) (Dognews.no)