Hos Sodexos kantine hos Coca-Cola bidrar Meatless Monday-kampanjen til at vegetarisk blir stadig mer populært blant kundene! (NOAH – for dyrs rettigheter)

Hos Sodexos kantine hos Coca-Cola bidrar Meatless Monday-kampanjen til at vegetarisk blir stadig mer populært blant kundene! (NOAH – for dyrs rettigheter)