Massedød av ærfugl på Andenes

Annonser:

Det nye året har fått en tragisk start i Andenes havn. Hittil er rundt 125 døde fugler funnet i havna uten at man vet årsaken. De fleste av dem er ærfugl, men også praktærfugl og måker har omkommet. Noen av fuglene er innsendt til analyse.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar