Mange har besøkt Slettnes naturreservat i Finnmark. Her møter en sårbar, arktisk natur deg, og du kan oppleve en uvanlig og rik fuglefauna. At oppsyn her er essensielt viktig, er unødvendig å si. Men Statens naturoppsyn (SNO) har ikke midler. NOF reagerer sterkt, og har bedt om en redegjørelse fra myndighetene. (Norsk ornitologisk forening)