Mange slags fuglefôringer! Vannrikse er en utpreget våtmarksfugl, så det passer fint å avrunde … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Mange slags fuglefôringer! Vannrikse er en utpreget våtmarksfugl, så det passer fint å avrunde Verdens Våtmarksdag med denne videoen. #WorldWetlandsDay #UrbanWetlands (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar