– Mange fugler har imponerende lange trekk. For eksempel kan rødnebbterna fly en distanse på rundt 16.000 til 18.000 kilometer. Den hekker i de isfrie nordområdene om våren og drar til de isfrie områdene nær de sørlige polområdene om høsten. Låvesvala drar fra Norge og til den sydlige delen av Afrika, mens blåstrupen foretrekker Afganistan og Pakistan. https://www.nrk.no/nordland/derfor-klarer-tre … (Norsk Ornitologisk Forening)