Månedens IBA – Øra i Fredrikstad

Annonser:

Ved Fredrikstad by i Østfold renner vår største elv, Glomma, endelig ut i havet. Her dannes et av Norges største brakkvannsestuarer, med tilhørende våtmarksområder og verneverdige skogsområder. Store antall av hekkende og rastende sjø- og våtmarksfugler gir Øra status som Important Bird and Biodiversity Areas (IBA).


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar