– Måker er en del av byens rike fugleliv, skriver Adresseavisen på lederplass i dag. Takk for flott standpunkt! Støtt NOFs fuglevernarbeid: url https://www.adressa.no/meninger/leder/2018/04/23/M%C3%A5ker-er-en-del-av-byens-rike-fugleliv-16525361.ece (Norsk Ornitologisk Forening)