Måkene sliter – stopp sanking av egg (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Samfunnet vårt har sett store forandringer på kort tid – det gjelder også hvordan vi bruker naturen. Når bestandene av gråmåke og svartbak stuper i områder der de tidligere var karakterarter, mener NOF at gamle sannheter om bærekraftig bruk må undersøkes på nytt. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar