Livet i verdenshavene trenger en redningsaksjon (WWF-Norge)

Annonser:

Norge må ta internasjonalt lederskap for å redde livet i havet. Det må være ambisjonen når Børge Brende skal skrive stortingsmelding om havet i utenriks- og utviklingspolitikken, mener WWF.  WWF-Norge leverer i dag konkrete innspill til arbeidet med stortingsmeldingen som skal legges fram våren 2017. Bakteppet for meldingen er at verdenshavene er under et stadig økende press. Temperaturendringer, … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar