Litt må vi tåle! Vi tar måkene i forsvar i Morgenbladet. ? Her påpeker vi at kommunene har et … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Litt må vi tåle! Vi tar måkene i forsvar i Morgenbladet. ? Her påpeker vi at kommunene har et ansvar for å bedre leveforholdene for sine rødlistede arter. Les også vår nettsak om den utstrakte bruken av drager for å fordrive fugler. Heldigvis ser det ut til at de som regel har svært begrenset effekt: url https://morgenbladet.no/ideer/2018/08/makenes-forsvarer (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar