Miljøverndepartementet har behandlet de fleste av naturvern-organisasjonenes klager i forbindelse med lisensjakt på ulv. Så langt har det ikke resultert i lavere kvoter, men departementet har gjennomført enkelte nødvendige justeringer av rovviltnemndenes disposisjoner i region 4 og 5 (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark). (Foreningen Våre Rovdyr)