Lille måltrost, hvorfor er du så glad?

Annonser:

Miljødirektoratet foreslår jakt på svarttrost og måltrost. Vi er mange som har et nært forhold til småfuglene våre. «Gjøk og sisik, trost og stær, kommer nå tilbake.» De gir liv, rytme og lyd til sommeren i Norge. Vi gleder oss over deres nærvær, og ønsker de en god hekkesesong før de vender nebbet sørover. Farene de møter nedover i Europa er mange. Trenger vi virkelig flere jaktbare trostearter?


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar