Det er 01.12.2011 fastsatt endringer i regler for privat innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Fra 1. januar 2012 vil reglene for innførsel av kjæledyr til Norge fra EUs medlemsland og tredjeland endres. Det skal bli lettere og billigere å reise med kjæledyr når de nye reglene trer i kraft. Alle kjæledyr skal … (Dognews.no)