Leserne av Fuglevennen får denne uke årets første hefte i postkassa. Her er det mye interessant lesestoff! Du får en innføring i hvordan fjærdrakta til en art varierer mellom årstid og aldersklasser. Vi skriver om fuglekarnapp – som kan gi store fugleopplevelser. Du får lese om hvordan du lager en hagedam til fuglene, samt om takhekkende vadefugler. Du kan også bli kjent med den såkalte Fuglekasse … (Norsk Ornitologisk Forening)