Jegere står i kø for å jakte rype. Men gjess, ender og hare er det få som bryr seg om. >> (Newswire Dyr)