I enkeltprøver ble det imidlertid funnet konsentrasjoner av muggsoppgifter som det er grunn til å f… (Veterinærinstituttet)