Lav ungeproduksjon i sørnorske hubroterritorier

Annonser:

NOF har siden 2012 overvåket hubro i Norge. Artens tilstedeværelse, hekketilslag og ungeproduksjon overvåkes i fire utvalgte områder i Sør-Norge, i fylkene Telemark, Aust-Agder, Rogaland og Hordaland. Årets overvåking representerte dermed prosjektets femte sesong, og vi begynner nå å danne oss et bilde av hvordan det går med vår største ugle i disse områdene.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar