Det er konklusjonen i en studie som Veterinærinstituttet har utført på oppdrag for Miljødirektorate… (Veterinærinstituttet)