Lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos villrein og rådyr i Norge (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det er konklusjonen i en studie som Veterinærinstituttet har utført på oppdrag for Miljødirektorate… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar