Lanserer rapport om oljenæringen og statens klimarisiko (WWF-Norge)

Annonser:

I dag lanserer WWF Verdens naturfond og Norsk klimastiftelse rapporten «Oljenæringen og statens klimarisiko». Den ser på hvordan markedsutsiktene for olje og gass endres og påvirker statens kilmarisiko. Rapporten viser at for hver hundrelapp som brukes til oljeleting, så kan staten garantere for 78 kroner. Og at dersom selskapene finner noe, og begynner å investere i olje- eller gassprosjektet, så … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar