Langdistansetrekkere og værforhold (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Sammenheng mellom ankomst om våren og klimaendringer er vist for en rekke fuglearter. Trekkfenologien er i stor grad styrt av fuglenes indre rytme, men også justert av ytre forhold. I en artikkel i Ornis Norvegica ser forfatterne nærmere på trekkstrategiene for tre arter. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar