Laksepox hos lakseyngel i Norge, Skottland og på Færøyene (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Oppdrett. Foto: Colourbox. Veterinærinstituttet har hatt fokus på gjellesykdommer hos oppdrettslaks… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar