Lærdomen frå Isle Royale (Hjorteviltet)

Annonser:

Endring, kompleksitet og tilfeldigheiter var Rolf Peterson sine stikkord etter 50 års studie av ulv og elg på Isle Royale i Lake Superior. Han fann ingen balanse i naturen, ein 5-årsperiode var ulik den neste og det er umogeleg å seia med stor visse kva som kjem til å skje i framtida. (Hjorteviltet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar