La svarthvit fluesnapperen hjelpe deg med å regulere insektsmengden denne sommeren. Noen mener en enkel fugl kan ta opptil 7000 mygg og andre insekter i døgnet! Sjekk ut www.oppdragfuglekasse.no for mer informasjon. Foto: Mariella Nora Isabella Filberg Memo url #Oppdragfuglekasse (Norsk Ornitologisk Forening)