Statens fagorgan for kunst i offentlige rom (KORO) presenterer 23. juni den godkjente planen for utsmykning av samlokaliseringsprosjektets og det nye Veterinærbyggets ute- og inneområder. 23.06.2016 (Veterinærinstituttet)

Statens fagorgan for kunst i offentlige rom (KORO) presenterer 23. juni den godkjente planen for utsmykning av samlokaliseringsprosjektets og det nye Veterinærbyggets ute- og inneområder. 23.06.2016 (Veterinærinstituttet)