Kunstplanen for det nye veterinærmiljøet på Ås er klart (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Statens fagorgan for kunst i offentlige rom (KORO) presenterer 23. juni den godkjente planen for utsmykning av samlokaliseringsprosjektets og det nye Veterinærbyggets ute- og inneområder. 23.06.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Kunstplanen for det nye veterinærmiljøet på Ås er klart (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Statens fagorgan for kunst i offentlige rom (KORO) presenterer 23. juni den godkjente planen for utsmykning av samlokaliseringsprosjektets og det nye Veterinærbyggets ute- og inneområder. 23.06.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar