Kuenes få lovfestede rettigheter må ikke reverseres (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

NOAH har sendt appell til politikere, Mattilsynet og Landbruksdepartementet om at de lovfestede kravene om løsdrift og utegang for kuer ikke må reverseres. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar