NOAH har sendt appell til politikere, Mattilsynet og Landbruksdepartementet om at de lovfestede kravene om løsdrift og utegang for kuer ikke må reverseres. (NOAH – for dyrs rettigheter)