I Namibia har krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter økt de siste par årene. Bakgrunnen er ekstremt høye nivåer av denne kriminaliteten i naboland som Sør-Afrika, Mosambik og Tanzania. Namibia har lenge vært et unntak i afrikansk sammenheng, med stabile eller økende bestander av truede ville dyr som elefanter og neshorn. Kort fortalt har suksessoppskriften vært at lokalbefolkning i uli … (WWF-Norge)