Mange mener løsningen for framtidsbonden ligger i mer industrialisert produksjon og har sterk tiltro til kjemiske innsatsmidler. I den vestlige verden har vi imidlertid tatt innover oss at antibakterielle midler kan skape resistens, og forbruket er nå i ferd med å avta i europeisk husdyrproduksjon. Men når det gjelder kjemiske plantevernmidler mot sopp, insekter og ugras, er det foreløpig liten fo … (Veterinærinstituttet)