Amerikansk signalkreps til venstre kan være friske smittebærere av krepsepest, som er dødelig for e… (Veterinærinstituttet)