I Europa er det forbud mot dyretesting av kosmetikk. Likevel gjør smutthull i regelverket det mulig for produsenter å teste på dyr.  (Dyrevernalliansen)