Etter teppebombing av kysten i fjor sommar, held brennmanetene seg i år unna. (Bergens Tidende Kjæledyr)