LMD ønsker å lovliggjøre hold av enkelte reptiler og amfibier i private hjem. NOAH mener at kommersielt salg ikke er en god løsning for dyrene. (NOAH – for dyrs rettigheter)