Klart for nødverge (Dognews.no)

Regjeringen fremmer et lovforslag om felling av vilt som angriper hund. Forslaget innebærer at dagens adgang til å felle vilt under direkte angrep på bufe og tamrein også vil gjelde når hund angripes. NJFF jubler på sine nettsider over at en langvarig kamp endelig er over.
Naturmangfoldloven slår i dag fast at vilt kan felles under … (Dognews.no)

Legg igjen en kommentar