Klar oppfordring fra engelske fuglekikkere: Hvis du har et nærområde du har kjært og som er viktig … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Klar oppfordring fra engelske fuglekikkere: Hvis du har et nærområde du har kjært og som er viktig for fugler – undersøk og dokumenter fuglelivet der, arbeid for at andre skal bli kjent med naturverdiene og opprett en plan for å ta vare på fuglelokaliteten. Ikke sitt og vent på at det skal komme bolig- og næringsutviklere å banke på døren, ta eierskap selv. Alltid rapporter observasjonene dine på … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar