Det viser den første vitenskapelige artikkelen fra det omfattende antibiotikaresistens-prosjektet QR… (Veterinærinstituttet)