Kinolonresistens varierer mellom dyrearter (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det viser den første vitenskapelige artikkelen fra det omfattende antibiotikaresistens-prosjektet QR… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar